Категория: Националноосвободителни дейци в Република Северна Македония

Александров, Тодор

Тодор Алекандров Попорушев (4 март 1881, Ново село, Щипско – 31 авг. 1924, Сугарево, Мелнишко) Роден в семейството на българския учител и църковен деец Александър Попорушев.  Учи в Щип, Радовиш и в педагогическото училище в Скопие. При завършването директорът Христо

Сарафов, Борис

Борис Петров Сарафов (12 юли 1872, с. Либяхово, Неврокопско – 28 ноем. 1907, София) Роден в семейството на видния просветен деец Петър Сарафов. Учи в Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” и Военното училище в София. Служи

Груев, Даме

Дамян Йованов Груев (17 ян. 1871, Смилево, Битолско – 23 дек. 1906, вр. Петлец, с. Русиново) Учи в Смилево и Ресен, в Битолската класическа гимназия и Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. Заминава с други ученици за Белград

Юруков, Никола

Никола Юруков (1880, Лабаница, Костурско –  26 апр. 1923, София) Деец на македонското освободително движение. Завършва архитектура във Виена (1902) и се завръща в България, където участва в множество проекти, свързани с изграждането на училища, банкови и застрахователии сгради, акционерни

Тошев, Пере

Пере (Петър) Наумов Тошев (1865, Прилеп – 21 апр. 1912, Дренова клисура, Велешко) Деец на македоно-одринското революционно движение. Учи в Солунската българска мъжка гимназия, но е изключен за участие в революционен кръжок и завършва гимназия в Пловдив (1885). Участва в

Татарчев, Христо

Христо Николов Татарчев (псевдоними: А. Светомиров, Докторът) (16 дек. 1869, Ресен – 5 ян. 1952, Торино) Деец на македонското освободително движение, първи председател на ВМОРО, общественик, лекар. Първоначално учи в родния си град. Завършва прогимназия в Брацигово. Продължава гимназиалното си

Спространов, Евтим

Евтим Ангелов Спространов (псевдоними:  Ангел Спространов,  Веселин Ангелов, Е. Маркулев, Бугарин, Беш-Чинар, Охридчанин, Един Македонец и пр.) (15 ян., 1868, Охрид – 5 юли 1931, София) Публицист, писател, учител, общественик, изследовател и участник в националноосвободителното движение. Завършва основно образование в

Сандански, Яне

Яне Иванов Сандански (18 май 1872, с. Влахи, Горноджумайско –  22 апр. 1915, м. Млаките, Пирин) Деец на македоно-одринското движение. Учи в Дупница. След военната си служба е писар в адвокатска кантора. По-късно директор на местния затвор. Участва в Четническата

Пърличев, Кирил

Кирил Григоров Пърличев (1 март 1875, Охрид –          9 февр. 1944, Охрид) Деец на националноосвободителното движение на македонските българи, учител, училищен инспектор, журналист, преводач. Син на Григор Пърличев. Завършва Солунската българска мъжка гимназия (1894), където става член на таен ученически

Попарсов, Петър

Петър Попарсов (авг. 1868, Богомила, Велешко – 1 ян. 1941, София) Виден деец на македоно-одринското революционно движение. Учи в Солунската българска мъжка гимназия. Под влияние на сръбски емисари става стипендиант на дружество „Свети Сава“ в Белградската висша школа. Разочарован от

Top