Спространов, Евтим

Евтим Ангелов Спространов (псевдоними:  Ангел Спространов,  Веселин Ангелов, Е. Маркулев, Бугарин, Беш-Чинар, Охридчанин, Един Македонец и пр.) (15 ян., 1868, Охрид – 5 юли 1931, София)

Публицист, писател, учител, общественик, изследовател и участник в националноосвободителното движение. Завършва основно образование в родния си град и учи в Солунската българска мъжка гимназия. Следва в Духовната семинария в Киев и право в Московския университет. Гимназиален учител в София (1891–1894) и секретар на проф. Ив. Шишманов при редактирането на Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Систематизира ръкописната сбирка на библиотеката в Рилския манастир (1900). Учител, директор и училищен инспектор в Македония (1904–1909), секретар на Одринската митрополия. Редактор на в. „Отечество“ –  печатен орган на СБКК, на екзархийския в. ,,Вести“, в. „Пряпорец“ и някои списания. Охридски окръжен управител (1918). Инспектор в духовния отдел на Министерството на външните работи и изповеданията(1921–1927). Сред създателите е на Младата македонска книжовна дружина (1892) и е сътрудник на печатния ѝ орган „Лоза“. Един от учредителите на Македонския комитет, върху чиято основа се изгражда ВМОК. На Рилския конгрес на ВМОРО (1905) е избран за легален член на ЦК. След Първата световна война е избиран многократно за председател на Охридското братство, за член на Националния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации, учредител е на Македонския научен институт. Сред ръководителите е на масонското движение. Публикува множество статии в печата, рецензии, отзиви, пътеписи, разкази за деца, исторически студии и др.