Автор: Nikoleta Voynova

Përshkrimet e hartave nga studiues të huaj, që tregojnë zonat e kontaktit ndërmjet bullgarishtes dhe shqipes

Harta e studiuesit serb Dimitrije Davidoviq (serbisht: Димитрије Давидовић). Ky variant i hartës është publikuar në vitin 1846. Burim:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Davidovic_map_1846.jpg Harta e studiuesit francez Ami Bue (frëngjisht: Ami Boué). Harta është pubikuar në vitin 1847. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnographic_map_Ami_Bou%C3%A9,_1847.jpg Harta e studiuesit francez

Тончева, В. Гергьовден в с. Стеблево (обл. Голо Бърдо, Албания) – традиционна обредност и съвременна празничност

Гюргевден (Св. Георги Победоносец, 06.05., Гергьовден) е сред най-значимите празници за българите в областта Голо Бърдо – празнува се и от християни, и от мюсюлмани. В селата, чиито селищни храмове носят името на св. Георги се прави общоселски празник, посещаван

Тончева, В. Изучаване на български език в Албания – история и съвременно състояние

При формирането на Албания като независима държава през 1912 г. в разгара на Балканската война, а след това и с реализирането на посланическата конференция на Великите сили в Лондон през 1913 г., се стига до поставянето на нова гранична линия.

Тончева, В. Традиционното женско облекло от областта Голо Бърдо, Албания

Традиционната женска носия на българите от областта Голо Бърдо, Албания, наричана „рýво“, е съхранена до днес – тя е един от знаците на етническата, но и на локалната идентичност на общността. Това се отнася както за селата в планинската област

Georgiev, G. N. The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) ideology, politics, revolution

The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) ideology, politics, revolution Sen. Asst. Prof. Georgi N. Georgiev, PhD The Kresna-Razlog Uprising 1878–1879 and the Unification of the “Two Bulgarias” in 1885 were the two highlights along the journey on which

Георгиев, Г. Н. Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция

Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев Кресненско-Разложкото въстание 1878–1879 г. и Съединението на „Двете Българии“ 1885 г. са ключовите жалони на пътя, по който общобългарското революционно движение навлиза от епохата

Георгиев, Г. Н. Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на действащата армия през Първата световна война

Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на действащата армия през Първата световна война* Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев   Когато говорим, пишем, четем и, разбира се, мислим за Ньойския договор от 1919 г., неизменно на първи

Поппетров, Н. Македония в българската литература (1878–1989)

Из „Македония в българската литература (1878–1989)“ [*] Николай Поппетров   Темата за Македония навлиза трайно в българската литература след формирането на самостоятелната българска държавност, времето, от което, с известна условност, може да се определи началото на българския национален въпрос. От

Гребенаров, Ал. Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919)

Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919) Доц. д-р Александър Гребенаров На 27 септември 1919 г. 2 ч. и 15 мин. следобед на софийската жп гара пристига влакът, с който пътува българската делегация от Париж. В специален заключен фургон

Панчев, А. Истината за българите от Поморавието и Понишавието

Истината за българите от Поморавието и Понишавието Доц. д-р Александър Гребенаров Книгата на Владимир Русков „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис” (С., 2015) се спира на ярки доказателства, показващи българския характер на областите, разположени по поречието

Top