Категория: Извори

Плебисцит за български митрополити въ Охрид и Скопие преди освобождението на България

Записано на страница 38 от Държавен важен регистър № 263, почнат в 1286 г. (1869–1870 г.) Екзархията напоследък е поискала да бъдат назначени митрополити на вакантните Скопска и Охридска епархии. Въ представените два такрира се изтъква, че според член 10

Слово на св. Кирила и Методия, изречено от Кузмана Шапкарев в Кукуш на 1866

„Приидите чяда и послушяйте мене, приидите вси боящии ся Господа и повем вам, яко да познает род их, синове родящии ся и людие зиждамии възхваляте Господа.”   Така викат святий пророк и цар Давид, така и ние днес като сме

Описание

  Кукуш, 7 житара 1870 Мутлово е днес най-достозабележителното село в тая кааза относително до народните ни работи. Отстоит 2 ½ часа на из[ток] от Кукуш и имат 120–130 домове всите български с църква и училище български. Мутловяне най-здраво се

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета…

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета в Габрово, Ямбол, Панагюрище, Сoпот, Велес и други места 1.VI.1860 г. 3а чествузането празника на св. Кирил и Методий в България отвсякъде достигат сведения. В Гaброво,

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски…

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски[1] (Цариград) за изпратените им от Русия черковни одежди и успеха на българскота културно-nросветно дело XI. 1859 г. Мие, покорно долоподписаните болгари, жители от Струга, окружия Окридскога, со големо благодарение прияхме изпратените

Язикословие

  Кукуш, 15 юния 1870 (Цървеника)   Немало време поминало веке откак е възникнала новата българска писменост. Оттога и до днес все по нещо се пишет на новата книжнина. Ако разгледат человек внимателно книжките, що са се издали и издават

Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане…

Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане за отпускане помощи за българи-бежанци от Битолска и Скопска области[1] София, 28 октомври 1943 г. На основание чл. 9 от Закона за подпомагане при

„Мислехме, че ако някой вземе…”

„Мислехме, че ако някой вземе…”[1] „… мислехме, че ако някой вземе някаков български вестник в ръка, веднож в заточение, ке се проводит. Сега, слава Богу, се крена малце голямата мъгла от народът, но някои желаат со голяма ревност да прочетат

Во Охрид, 1861, февр. 1861.

(Извод от писма)[1] Охридски фанариот владика Мелетий, кого бяха изпъдили и се маеше досега в Крушево, успял да привлекъл някои си простаци охридчани на своя страна, като венчал брата едного млекарина с една фанариотска прит­ворност, ласкателство и сега се находи

В. „Србски дневник“ съобщава, че българите в Охрид ликуват по повод скъсването с Цариградската патриаршия 9. VII. 1860 г.

От България. 9 юли. Великденските събития в българската църква в Цариград навсякъде са предизвикали повече или по-малко впечатление. Няма български родолюбец, комуто сърцето да не е затрептяло от радост, като е видял, че българите са се пробудили от дългия и

Top