Категория: Извори

Стойчева Ст. Енорийските регистри (описи на венчилата) от 1906–1907 г. като извор за българското свещеническо съсловие в Македония. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

ЕНОРИЙСКИТЕ РЕГИСТРИ (ОПИСИ НА ВЕНЧИЛАТА) ОТ 1906 – 1907 Г. КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКОТО СВЕЩЕНИЧЕСКО СЪСЛОВИЕ В МАКЕДОНИЯ* Станислава Стойчева** THE PARISH REGISTERS (DESCRIPTIONS OF THE FAMILIES) FROM 1906 – 1907 YEARS AS A SOURCE FOR THE BULGARIAN CLERGY IN

Никифорова, С. Титова Югославия и търговските контакти с България (1944 – 1953 г.). – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София

ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ КОНТАКТИ С БЪЛГАРИЯ (1944 – 1953 г.)* Сия Никифорова** TITO’S YUGOSLAVIA AND TRADE RELATIONSHIPS WITH BULGARIA (1944 – 1953) Sia Nikiforova The article presents the trade relationships between Bulgaria and newly founded Communist Yugoslavia during the

Георгиев, Г. Понятието „Западни Балкани“ между история и геополитика

ПОНЯТИЕТО „ЗАПАДНИ БАЛКАНИ“ МЕЖДУ ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА* Георги Н. Георгиев** THE CONCEPT OF „WESTERN BALKANS“ BETWEEN HISTORY AND GEOPOLITICS Georgi N. Georgiev The study is based on a conceptual diplomatic document from the archives of Austria-Hungary. It is an extensive

Гребенаров, Ал. Извори и реалности за българите в Македония – минало и съвремие

The study presents and analyzes Bulgarian and foreign evidence, including ethno-demographic data, on the Bulgarian character of Vardar Macedonia (now the Republic of North Macedonia) and partly on Aegean (White Sea) Macedonia for the period 19th-20th centuries. It traces the

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I.

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I. Съст. Г. Н. Георгиев, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-74-1. Издава се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“

Плебисцит за български митрополити въ Охрид и Скопие преди освобождението на България

Записано на страница 38 от Държавен важен регистър № 263, почнат в 1286 г. (1869–1870 г.) Екзархията напоследък е поискала да бъдат назначени митрополити на вакантните Скопска и Охридска епархии. Въ представените два такрира се изтъква, че според член 10

Слово на св. Кирила и Методия, изречено от Кузмана Шапкарев в Кукуш на 1866

„Приидите чяда и послушяйте мене, приидите вси боящии ся Господа и повем вам, яко да познает род их, синове родящии ся и людие зиждамии възхваляте Господа.”   Така викат святий пророк и цар Давид, така и ние днес като сме

Описание

  Кукуш, 7 житара 1870 Мутлово е днес най-достозабележителното село в тая кааза относително до народните ни работи. Отстоит 2 ½ часа на из[ток] от Кукуш и имат 120–130 домове всите български с църква и училище български. Мутловяне най-здраво се

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета…

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета в Габрово, Ямбол, Панагюрище, Сoпот, Велес и други места 1.VI.1860 г. 3а чествузането празника на св. Кирил и Методий в България отвсякъде достигат сведения. В Гaброво,

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски…

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски[1] (Цариград) за изпратените им от Русия черковни одежди и успеха на българскота културно-nросветно дело XI. 1859 г. Мие, покорно долоподписаните болгари, жители от Струга, окружия Окридскога, со големо благодарение прияхме изпратените

Top