Категория: Извори

Рубаха, Я. Славянски, български и македонски въпроси в дейността на краковските научни и публицистични среди (края на xix – първите десетилетия на ХХ век). Главни личности. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

СЛАВЯНСКИ, БЪЛГАРСКИ И МАКЕДОНСКИ ВЪПРОСИ В ДЕЙНОСТТА НА КРАКОВСКИТЕ НАУЧНИ И ПУБЛИЦИСТИЧНИ СРЕДИ (КРАЯ НА XIX – ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК). ГЛАВНИ ЛИЧНОСТИ* Ярослав Рубаха** SLAVIC, BULGARIAN AND MACEDONIAN ISSUES IN THE ACTIVITY OF CRAKOW SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC CIRCLES

Георгиев, Г. Понятието „Западни Балкани“ между история и геополитика

ПОНЯТИЕТО „ЗАПАДНИ БАЛКАНИ“ МЕЖДУ ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА* Георги Н. Георгиев** THE CONCEPT OF „WESTERN BALKANS“ BETWEEN HISTORY AND GEOPOLITICS Georgi N. Georgiev The study is based on a conceptual diplomatic document from the archives of Austria-Hungary. It is an extensive

Тончева. В. Песенният фолклор на българите в Албания (областите Голо бърдо и Гора) – традиция и съвременност.

ПЕСЕННИЯТ ФОЛКЛОР НА БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ (ОБЛАСТИТЕ ГОЛО БЪРДО И ГОРА) – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ* Веселка Тончева** THE SONG FOLKLORE OF THE BULGARIANS IN ALBANIA (GOLO BARDO AND GORA REGIONS) – TRADITION AND MODERNITY Veselka Toncheva The article presents and

Бобев, Б. Сънародниците ни в Албания: забравени във времето на социализма. Обратът от 90-те години на ХХ век.

СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В АЛБАНИЯ: ЗАБРАВЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА. ОБРАТЪТ ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК* Боби Бобев** OUR COMPATRIOTS IN ALBANIA: FORGOTTEN DURING THE TIME OF SOCIALISM. THE TURN IN THE 1990S Bobby Bobev The text of the article

Панчев, А. Обвиненията във „фашизъм” като ключов елемент от идеологията и стратегията на Скопие: българско-албански паралели. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

ОБВИНЕНИЯТА ВЪВ „ФАШИЗЪМ“ КАТО КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ИДЕОЛОГИЯТА И СТРАТЕГИЯТА НА СКОПИЕ: БЪЛГАРО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ* Антон Панчев* THE ACCUSATIONS IN “FASCISM” AS A KEY ELEMENT IN THE SKOPJE IDEOLOGY AND STRATEGY: BULGARIAN-ALBANIAN PARALLELS Anton Panchev The text examines the false accusations

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I.

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I. Съст. Г. Н. Георгиев, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-74-1. Издава се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“

Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София.

  Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София. София, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, 2023. ISBN 978-954-2903-76-5. Издава се със съдействието на

Përshkrimet e hartave nga studiues të huaj, që tregojnë zonat e kontaktit ndërmjet bullgarishtes dhe shqipes

Harta e studiuesit serb Dimitrije Davidoviq (serbisht: Димитрије Давидовић). Ky variant i hartës është publikuar në vitin 1846. Burim:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Davidovic_map_1846.jpg Harta e studiuesit francez Ami Bue (frëngjisht: Ami Boué). Harta është pubikuar në vitin 1847. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnographic_map_Ami_Bou%C3%A9,_1847.jpg Harta e studiuesit francez

Тончева, В. Гергьовден в с. Стеблево (обл. Голо Бърдо, Албания) – традиционна обредност и съвременна празничност

Гюргевден (Св. Георги Победоносец, 06.05., Гергьовден) е сред най-значимите празници за българите в областта Голо Бърдо – празнува се и от християни, и от мюсюлмани. В селата, чиито селищни храмове носят името на св. Георги се прави общоселски празник, посещаван

Тончева, В. Изучаване на български език в Албания – история и съвременно състояние

При формирането на Албания като независима държава през 1912 г. в разгара на Балканската война, а след това и с реализирането на посланическата конференция на Великите сили в Лондон през 1913 г., се стига до поставянето на нова гранична линия.

Top