Категория: Извори

Përshkrimet e hartave nga studiues të huaj, që tregojnë zonat e kontaktit ndërmjet bullgarishtes dhe shqipes

Harta e studiuesit serb Dimitrije Davidoviq (serbisht: Димитрије Давидовић). Ky variant i hartës është publikuar në vitin 1846. Burim:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Davidovic_map_1846.jpg Harta e studiuesit francez Ami Bue (frëngjisht: Ami Boué). Harta është pubikuar në vitin 1847. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnographic_map_Ami_Bou%C3%A9,_1847.jpg Harta e studiuesit francez

Тончева, В. Гергьовден в с. Стеблево (обл. Голо Бърдо, Албания) – традиционна обредност и съвременна празничност

Гюргевден (Св. Георги Победоносец, 06.05., Гергьовден) е сред най-значимите празници за българите в областта Голо Бърдо – празнува се и от християни, и от мюсюлмани. В селата, чиито селищни храмове носят името на св. Георги се прави общоселски празник, посещаван

Тончева, В. Изучаване на български език в Албания – история и съвременно състояние

При формирането на Албания като независима държава през 1912 г. в разгара на Балканската война, а след това и с реализирането на посланическата конференция на Великите сили в Лондон през 1913 г., се стига до поставянето на нова гранична линия.

Тончева, В. Традиционното женско облекло от областта Голо Бърдо, Албания

Традиционната женска носия на българите от областта Голо Бърдо, Албания, наричана „рýво“, е съхранена до днес – тя е един от знаците на етническата, но и на локалната идентичност на общността. Това се отнася както за селата в планинската област

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 1

№ 1 На годеж Ори невесто топена[1], за Филяна[2]чувана[3], за Филяна свършена[4]. Мина Лимани (Незирица), р. 1920 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие; с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.   № 2 На „засевлок“ [5], пее се на

Плебисцит за български митрополити въ Охрид и Скопие преди освобождението на България

Записано на страница 38 от Държавен важен регистър № 263, почнат в 1286 г. (1869–1870 г.) Екзархията напоследък е поискала да бъдат назначени митрополити на вакантните Скопска и Охридска епархии. Въ представените два такрира се изтъква, че според член 10

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 7

№ 52 Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ Запали киска борина, ори невесто, да не ти влезна в темнина, ори невесто, да не ти стопа герданот, ори невесто, да не ти мена челите,

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 6

№ 44 При посрещане на невестата в дома на момчето Добре дойде, здрава дошла, ай наша невесто, со твоите мили братя, ай наша невесто, со твоето милосвойе, ай наша невесто! Добре дойде, здрав ни дошъл, ори мушчулджия37, аль зедовте, зедовте

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 5

№ 28 Когато тръгват за невестата Роса роси, да нароси нашиве сватои, що кя одет, що кя одет, мльогу надалеко. Да донесет, да донесет лепо невестуле. Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева  № 29 Когато тръгват за

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 4

№ 23 На „бричене“ Бербера зета бричеше кума му коса береше. Своето паре фоляше се радваше… Айрия Сафетица, р. 1953 г. в с. Кленье, обр. 8 кл., земеделие; с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева. № 24 На „бричене“ Бербера

Top