Përshkrimet e hartave nga studiues të huaj, që tregojnë zonat e kontaktit ndërmjet bullgarishtes dhe shqipes

 1. Harta e studiuesit serb Dimitrije Davidoviq (serbisht: Димитрије Давидовић). Ky variant i hartës është publikuar në vitin 1846. Burim:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Davidovic_map_1846.jpg
 2. Harta e studiuesit francez Ami Bue (frëngjisht: Ami Boué). Harta është pubikuar në vitin 1847. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnographic_map_Ami_Bou%C3%A9,_1847.jpg
 3. Harta e studiuesit francez Konsntantin Dezharden (frëngjisht: Constantine Desjardins). Harta është publikuar në vitin 1853. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Desjardins_Balkans_1853.jpg
 4. Harta e studiuesit austriak Johan fon Han (gjermanisht: Johann Georg von Hahn). Harta është publikuar në vitin 1858. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RizMap20.jpg
 5. Harta e stidiuesit francez Gijom Lezhan (frëngjisht: Guillaume Lejean). Harta është publikuar në vitin 1861. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Balkans-ethnic_(1861).jpg
 6. Harta e studiuesit rus Mihail Mirkoviq (rusisht: Михаил Миркович). Harta është publikuar në vitin 1867. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnic_map_of_Balkans_-_russian_1867.jpg
 7. Harta e studiueseve angleze Xhorxhina Makenzi dhe Adelina Ërbi (anglisht: Georgina Muir Mackenzie dhe Adeline Paulina Irby). Harta është publikuar në vitin 1867. Burim: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/RizMap22.jpg
 8. Harta e studiuesit çek Karel Erben (çekisht: Karel Jaromír Erben). Harta është publikuar në vitin 1868. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RizMap23.jpg
 9. Harta e studiuesit gjerman Hajnrih Kipert (gjermanisht: Johann Samuel Heinrich Kiepert). Harta është publikuar në vitin 1876. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnic_map_of_Balkans_-_german_1876.jpg
 10. Harta e studiueses franceze Elize Rekly (frëngjisht: Élisée Reclus). Harta është publikuar në vitin 1876. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RizMap24.jpg
 11. Harta e studiuesit austro-hungarez Karl Zaks (gjermanisht: Carl Sax). Harta është publikuar në vitin 1877. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CarlSaxET1877.jpg
 12. Harta e studiuesit francez Aleksandër Sinve (frëngjisht: Alexandre Synvet). Harta është publikuar në vitin 1877. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Balkans-ethnic_(1877).jpg
 13. Harta e studiuesit gjerman Gustav Vaigand (gjermanisht: Gustav Weigand). Harta është publikuar në vitin 1890. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Southwestern_Balkans_1890.JPG
 14. Harta e studiuesit rus Afanasij Selishçev (rusisht: Афанасий Матвеевич Селищев). Harta është publikuar në vitin 1913. Burim: http://promacedonia.org/seli_polog/as_polog_karta.htm
 15. Harta e studiuesit shqiptar Nikolla Lako. Harta është publikuar në vitin 1913. Burim: https://sq.wikipedia.org/wiki/Nikolla_Lako#/media/Skeda:Carte_ethnographique_de_l’Albanie_-_1913.jpg