Категория: Етнодемография

Тончева. В. Песенният фолклор на българите в Албания (областите Голо бърдо и Гора) – традиция и съвременност.

ПЕСЕННИЯТ ФОЛКЛОР НА БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ (ОБЛАСТИТЕ ГОЛО БЪРДО И ГОРА) – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ* Веселка Тончева** THE SONG FOLKLORE OF THE BULGARIANS IN ALBANIA (GOLO BARDO AND GORA REGIONS) – TRADITION AND MODERNITY Veselka Toncheva The article presents and

Përshkrimet e hartave nga studiues të huaj, që tregojnë zonat e kontaktit ndërmjet bullgarishtes dhe shqipes

Harta e studiuesit serb Dimitrije Davidoviq (serbisht: Димитрије Давидовић). Ky variant i hartës është publikuar në vitin 1846. Burim:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Davidovic_map_1846.jpg Harta e studiuesit francez Ami Bue (frëngjisht: Ami Boué). Harta është pubikuar në vitin 1847. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnographic_map_Ami_Bou%C3%A9,_1847.jpg Harta e studiuesit francez

Тончева, В. Традиционното женско облекло от областта Голо Бърдо, Албания

Традиционната женска носия на българите от областта Голо Бърдо, Албания, наричана „рýво“, е съхранена до днес – тя е един от знаците на етническата, но и на локалната идентичност на общността. Това се отнася както за селата в планинската област

Тончева, В. Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г.

В различни публикации в периода 1873–1940 г. могат да се проследят различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските селища (вкл. и селищата, които са на територията на днешната Република Северна Македония, които след 1912–1913 г.

№ 9. Битоля, 15 марта 1864

Пред няколко дни случи ми се да замина низ арнаутскийт град Корча, овде поседох няколко дни. Малкото ми пребивание в това място не ми би безполезно, защо, пощо се разговорих с някои почтени и родолюбиви лица, научих се от них,

Top