Автор: Nikoleta Voynova

Панчев, А. Р Косово – нови малцинства и териториални проблеми с Черна гора

Р Косово – нови малцинства и териториални проблеми с Черна гора  Д-р Антон Панчев Република Косово може да увеличи броя на официално признатите етнически общности в страната. Черногорската и хърватската общност очакват конституционните реформи в Косово, за да получат статута

Панчев, А. Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия

Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия Д-р Антон Панчев   Продължаването на преговорите между Сърбия и Косово за нормализиране на двустранните отношения, което според институциите в Прищина означава взаимно признаване и премахване

Панчев, А. Признаване на българска общност в Република Косово

Признаване на българска общност в Република Косово д-р Антон Панчев            След няколкомесечна политическа активност от страна на българските институции и особено от страна на български евродепутати и на сдружения на българи от Косово, в края на месец май 2018

Панчев, А. Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония

Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония Д-р Антон Панчев   Срещата между президентите на Косово и Сърбия, Хашим Тачи Александър Вучич, насрочена за 7 септември 2018 г., не се състоя заради отказа на сръбския държавен глава тя

Панчев, А. Косово – етнодемография. Законодателство в областта на правата на малцинствата

Косово – етнодемография. Законодателство в областта на правата на малцинствата Д-р Антон Панчев   Въпреки количествената доминация на албанския етнос, Република Косово се изгражда като мултиетническо общество[1], а не като национална държава, което води до особен статут на отделните етнически

Тончева, В. Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г.

Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г. Доц. д-р Веселка Тончева В различни публикации в периода 1873–1940 г. могат да се проследят различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания Доц. д-р Веселка Тончева От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод,

Панчев, А. Албания – етнодемография. Законодателство в областта на  правата на малцинствата

             Албания – етнодемография. Законодателство в областта                                             на  правата на малцинствата                                                                                                              Д-р Антон Панчев Албания се обявява за единна и неделима държава в своята Конституция1, като в нея са посочени и основните права на малцинствата. Различните етнически

Панчев А. Албански документ от 1941 г. за българския характер на село Кленье, Голо бърдо, Република Албания

            Албански документ от 1941 г. за българския характер на                                            село Кленье, Голо бърдо, Република Албания                                                                                                          Д-р Антон Панчев   През 2016 г. в град Скопие, Република Македония, е публикуван Том 4 от поредицата сборници

Антонова, Л. Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)

Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)                                                                Доц. д-р Лучия Антонова-Василева   „…по частен ред с радост узнах, че многоуважаемият проф. Андре Мазон… е бил в селото Бобощица… С нетърпение ще чакаме проф. Мазон да публикува намерените

Top