Категория: Църква

„Мислехме, че ако някой вземе…”

„Мислехме, че ако някой вземе…”[1] „… мислехме, че ако някой вземе някаков български вестник в ръка, веднож в заточение, ке се проводит. Сега, слава Богу, се крена малце голямата мъгла от народът, но някои желаат со голяма ревност да прочетат

Во Охрид, 1861, февр. 1861.

(Извод от писма)[1] Охридски фанариот владика Мелетий, кого бяха изпъдили и се маеше досега в Крушево, успял да привлекъл някои си простаци охридчани на своя страна, като венчал брата едного млекарина с една фанариотска прит­ворност, ласкателство и сега се находи

В. „Србски дневник“ съобщава, че българите в Охрид ликуват по повод скъсването с Цариградската патриаршия 9. VII. 1860 г.

От България. 9 юли. Великденските събития в българската църква в Цариград навсякъде са предизвикали повече или по-малко впечатление. Няма български родолюбец, комуто сърцето да не е затрептяло от радост, като е видял, че българите са се пробудили от дългия и

Писмо от Димитър Миладинов (Кукуш) до архимандрит Антим (манастира Зограф) за радостта му от въвеждането на български език nрu богослужение

V. 1859 г . Високопреподобни ми и уважаеми игумене на светата Зографска общежителна обител г. Антим и досточтимите Ви пребиваващи с Вас отци. С радост получих почитаемото Ви писмо от 2 февруари заедно с изпратените до тукашната църква богослужебни книги.

Информация от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за споровете за богослужението в Ресен

Информация от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за споровете за богослужението в Ресен Битоля, 21 януари 1875 г. Разположеното на 8 часа оттук пазарно селище Ресен има население от 350 семейства, изключително българи. 240 от

Top