Автор: admin

Съобщение от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за опожаряването на манастира и църквата „Свети Наум” край Охрид, посещавани ежегодно от 6000-8000 български семейства

Съобщение от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за опожаряването на манастира и църквата „Свети Наум” край Охрид, посещавани ежегодно от 6000-8000 български семейства Битоля, 18 февруари 1875 г.   Вчера от Охрид пристигна тук телеграфическото

Информация от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за споровете за богослужението в Ресен

Информация от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за споровете за богослужението в Ресен Битоля, 21 януари 1875 г. Разположеното на 8 часа оттук пазарно селище Ресен има население от 350 семейства, изключително българи. 240 от

Top