Категория: Етнодемография

Никифорова, С. Титова Югославия и търговските контакти с България (1944 – 1953 г.). – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София

ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ КОНТАКТИ С БЪЛГАРИЯ (1944 – 1953 г.)* Сия Никифорова** TITO’S YUGOSLAVIA AND TRADE RELATIONSHIPS WITH BULGARIA (1944 – 1953) Sia Nikiforova The article presents the trade relationships between Bulgaria and newly founded Communist Yugoslavia during the

Тончева, В. Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г.

В различни публикации в периода 1873–1940 г. могат да се проследят различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските селища (вкл. и селищата, които са на територията на днешната Република Северна Македония, които след 1912–1913 г.

№ 9. Битоля, 15 марта 1864

Пред няколко дни случи ми се да замина низ арнаутскийт град Корча, овде поседох няколко дни. Малкото ми пребивание в това място не ми би безполезно, защо, пощо се разговорих с някои почтени и родолюбиви лица, научих се от них,

Съобщение от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за опожаряването на манастира и църквата „Свети Наум” край Охрид, посещавани ежегодно от 6000-8000 български семейства

Съобщение от австрийския вицеконсул в Битоля Паул Окули до посланика в Цариград за опожаряването на манастира и църквата „Свети Наум” край Охрид, посещавани ежегодно от 6000-8000 български семейства Битоля, 18 февруари 1875 г.   Вчера от Охрид пристигна тук телеграфическото

Top