Категория: Македония

Georgiev, G. N. The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) ideology, politics, revolution

The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) ideology, politics, revolution Sen. Asst. Prof. Georgi N. Georgiev, PhD The Kresna-Razlog Uprising 1878–1879 and the Unification of the “Two Bulgarias” in 1885 were the two highlights along the journey on which

Георгиев, Г. Н. Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция

Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев Кресненско-Разложкото въстание 1878–1879 г. и Съединението на „Двете Българии“ 1885 г. са ключовите жалони на пътя, по който общобългарското революционно движение навлиза от епохата

Георгиев, Г. Н. Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на действащата армия през Първата световна война

Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на действащата армия през Първата световна война* Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев   Когато говорим, пишем, четем и, разбира се, мислим за Ньойския договор от 1919 г., неизменно на първи

Поппетров, Н. Македония в българската литература (1878–1989)

Из „Македония в българската литература (1878–1989)“ [*] Николай Поппетров   Темата за Македония навлиза трайно в българската литература след формирането на самостоятелната българска държавност, времето, от което, с известна условност, може да се определи началото на българския национален въпрос. От

Гребенаров, Ал. Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919)

Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919) Доц. д-р Александър Гребенаров На 27 септември 1919 г. 2 ч. и 15 мин. следобед на софийската жп гара пристига влакът, с който пътува българската делегация от Париж. В специален заключен фургон

Плебисцит за български митрополити въ Охрид и Скопие преди освобождението на България

Записано на страница 38 от Държавен важен регистър № 263, почнат в 1286 г. (1869–1870 г.) Екзархията напоследък е поискала да бъдат назначени митрополити на вакантните Скопска и Охридска епархии. Въ представените два такрира се изтъква, че според член 10

Слово на св. Кирила и Методия, изречено от Кузмана Шапкарев в Кукуш на 1866

„Приидите чяда и послушяйте мене, приидите вси боящии ся Господа и повем вам, яко да познает род их, синове родящии ся и людие зиждамии възхваляте Господа.”   Така викат святий пророк и цар Давид, така и ние днес като сме

Описание

  Кукуш, 7 житара 1870 Мутлово е днес най-достозабележителното село в тая кааза относително до народните ни работи. Отстоит 2 ½ часа на из[ток] от Кукуш и имат 120–130 домове всите български с църква и училище български. Мутловяне най-здраво се

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета…

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета в Габрово, Ямбол, Панагюрище, Сoпот, Велес и други места 1.VI.1860 г. 3а чествузането празника на св. Кирил и Методий в България отвсякъде достигат сведения. В Гaброво,

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски…

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски[1] (Цариград) за изпратените им от Русия черковни одежди и успеха на българскота културно-nросветно дело XI. 1859 г. Мие, покорно долоподписаните болгари, жители от Струга, окружия Окридскога, со големо благодарение прияхме изпратените

Top