Категория: Албания

Përshkrimet e hartave nga studiues të huaj, që tregojnë zonat e kontaktit ndërmjet bullgarishtes dhe shqipes

Harta e studiuesit serb Dimitrije Davidoviq (serbisht: Димитрије Давидовић). Ky variant i hartës është publikuar në vitin 1846. Burim:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Davidovic_map_1846.jpg Harta e studiuesit francez Ami Bue (frëngjisht: Ami Boué). Harta është pubikuar në vitin 1847. Burim: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ethnographic_map_Ami_Bou%C3%A9,_1847.jpg Harta e studiuesit francez

Тончева, В. Гергьовден в с. Стеблево (обл. Голо Бърдо, Албания) – традиционна обредност и съвременна празничност

Гюргевден (Св. Георги Победоносец, 06.05., Гергьовден) е сред най-значимите празници за българите в областта Голо Бърдо – празнува се и от християни, и от мюсюлмани. В селата, чиито селищни храмове носят името на св. Георги се прави общоселски празник, посещаван

Тончева, В. Изучаване на български език в Албания – история и съвременно състояние

При формирането на Албания като независима държава през 1912 г. в разгара на Балканската война, а след това и с реализирането на посланическата конференция на Великите сили в Лондон през 1913 г., се стига до поставянето на нова гранична линия.

Тончева, В. Традиционното женско облекло от областта Голо Бърдо, Албания

Традиционната женска носия на българите от областта Голо Бърдо, Албания, наричана „рýво“, е съхранена до днес – тя е един от знаците на етническата, но и на локалната идентичност на общността. Това се отнася както за селата в планинската област

Тончева, В. Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г.

Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г. Доц. д-р Веселка Тончева В различни публикации в периода 1873–1940 г. могат да се проследят различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания Доц. д-р Веселка Тончева От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод,

Панчев, А. Албания – етнодемография. Законодателство в областта на  правата на малцинствата

             Албания – етнодемография. Законодателство в областта                                             на  правата на малцинствата                                                                                                              Д-р Антон Панчев Албания се обявява за единна и неделима държава в своята Конституция1, като в нея са посочени и основните права на малцинствата. Различните етнически

Панчев А. Албански документ от 1941 г. за българския характер на село Кленье, Голо бърдо, Република Албания

            Албански документ от 1941 г. за българския характер на                                            село Кленье, Голо бърдо, Република Албания                                                                                                          Д-р Антон Панчев   През 2016 г. в град Скопие, Република Македония, е публикуван Том 4 от поредицата сборници

Антонова, Л. Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)

Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)                                                                Доц. д-р Лучия Антонова-Василева   „…по частен ред с радост узнах, че многоуважаемият проф. Андре Мазон… е бил в селото Бобощица… С нетърпение ще чакаме проф. Мазон да публикува намерените

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 1

№ 1 На годеж Ори невесто топена[1], за Филяна[2]чувана[3], за Филяна свършена[4]. Мина Лимани (Незирица), р. 1920 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие; с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.   № 2 На „засевлок“ [5], пее се на

Top