Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 3

№ 16

На кумството – алвата

Кумице, мори, лисице, мори, убаво сей го брашноно,

убаво сей го брашноно, мори,

да се погоди кумствоно,

да се погоди кумството, мори,

далеку кя го пущаме,

далеко кя го пущаме, мори,

далеку в Бурель[1]  касаба[2],

далеку в Бурель касаба, мори, мнозина кя го ядейет,

мнозина кя го ядейет, мори, мнозина кя го карайет,

мнозина кя го карайет, мори, Сузана кя го пофалит.

А що си била пиплива, ори кумице,

ни го овърти брашноно, ори кумице

ако си кукя доржала, ори кумице,

ако си челяд гледала, ори кумице.

Кумице, ори лисице,

много си била пиплива. /2

О, море кумче грагянче, мори,

убаво прай го кумствоно,

убаво прай го кумствоно, море, далеко кя го пущаме,

далеко кя го пущаме, мори,

далеку в Бурель касаба,

мнозина кя го ядейет, мори, мнозина кя го карайет,

мнозина кя го карайет, мори, Сузана кя го пофалит.

А що си било пипливо, кумче грагянче, /2

ни го овърти кумствоно, кумче грагянче /2 далеку кя го пущаме, кумче грагянче, /2

далеку в Бурель касаба, кумче грагянче,

а що си било пипливо, кумче грагянче.

Кумице, ори лисице, мори,

убаво сей го брашноно,

убаво сей го брашноно, мори,

да се погоди кумствоно.

Жени пеят на „алвата/кумството“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. В. Тончева.

 

[1] Името на града, където живее момичето (Burrel, алб.).

[2] Град.

Прочетете целия текст по-долу:

В.Тончева-сватбени-песни-Голо-Бърдо-Албания2-12-16