Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 2

№ 9

На житото

Арно ми било, радост ми чинало. /2

Айде да месиме белине погачи.

… женала…Сузана оможиле.

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап.

В. Тончева.

 

№ 10

На житото

Айде, ори Сузане, мори, доста те чакаме,

айде наша невесто, мори, доста те чакаме. (…) Айде, Сузане, айде, мори, заено кя растиме,

заено кя растиме, ор Сузана, в шаренана одая,

в шаренана одая, ор Сузане, рувана невестинска.

Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап.

В. Тончева.

 

Прочетете целия текст по-долу:

В.Тончева-сватбени-песни-Голо-Бърдо-Албания2-8-11