Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 1

№ 1

На годеж

Ори невесто топена[1],

за Филяна[2]чувана[3],

за Филяна свършена[4].

Мина Лимани (Незирица), р. 1920 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие; с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 2

На „засевлок“ [5], пее се на кумицата

Кумице, мори, лисице, мори,

юбаво сей го брашното,

убаво сей го брашното, мори,

да йе юбаво кумството.

Да йе убаво кумството, мори,

петело да го ядейе.

Петело да го ядейе, мори,

далеко кя го шетаме.

Далеко кя го шетаме, мори,

да го бендисат девойка.

 

Найфия Канджа, р. 1939 г. в с. Требища, обр. 4 кл., земеделие; с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

 

[1] Хубава.

[2] Неопределено назоваване на младоженеца.

[3] Пазена.

[4] Сгодена.

[5] Засевки, пресяване на брашното за хлябовете и халвата.

Прочетете целия документ по-долу:

В.Тончева-сватбени-песни-Голо-Бърдо-Албания2-1-7