Крайовов, Тома

      Лазар Томов Крайнов (Л. Т. Крайнов),           (12 ноем. 1878, Годлево – 3 март 1961, София)

Деец на македоно-одринското освободително движение, учител, революционер, публицист. След завършване на Педагогическото училище в Кюс­тендил (1896) работи като учител в Мехомия (дн. Разлог) и Банско (1897–1900). Студент е в Историко-философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От есента на 1900 г. поддържа връзки с дейци на ВМОРО, вкл. с Гоце Делчев. Участник в акцията „Мис Стоун“. В навечерието на Илинденско-Преображенското въстание напуска Университета и се присъединя­ва към четата на С. Молеров, по-късно е войвода на чета.  След завършване на висшето си образование (1904) Л. Томов е назначен за учител в Сярското педагогическо училище. Открива Първия (редовен) конгрес на Серския революционен окръг (29 юли 1905), по-късно е избран за делегат на Рилския кон­грес на ВМОРО (1905). Преследван от турски­те власти, се преселва в България. Учителства в Бургас. След Младотурския преврат (1908) е учител в Сяр и Скопие. Участва в Първата све­товна война, след демобизацията е учител във Втора мъжка гимназия в София. Редактор и на сп. „Илюстрация Илинден“ (1927–1944) и на алманах „Македония“ (1931); председател на Илинденската орга­низация (1939–1944),  участва в дейността на Разложкото културно-просветно дружество в София. Автор е на книгата „Спомени за революционната дейност в Серски окръг“ (1953).