Категория: Сърбия

Георгиев, Г. Понятието „Западни Балкани“ между история и геополитика

ПОНЯТИЕТО „ЗАПАДНИ БАЛКАНИ“ МЕЖДУ ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА* Георги Н. Георгиев** THE CONCEPT OF „WESTERN BALKANS“ BETWEEN HISTORY AND GEOPOLITICS Georgi N. Georgiev The study is based on a conceptual diplomatic document from the archives of Austria-Hungary. It is an extensive

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I.

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I. Съст. Г. Н. Георгиев, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-74-1. Издава се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой.

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Съст. В. Милачков, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-73-4. АЛБУМ „БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ XIX–XXI В.”/АLBUM “BULGARIANS IN

Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София.

  Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София. София, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, 2023. ISBN 978-954-2903-76-5. Издава се със съдействието на

Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав

  Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023, 880 стр., ISBN 978-954-2903-75-8. Книгата се издава в изпълнение на проект на Института за исторически изследвания

Панчев, А. Истината за българите от Поморавието и Понишавието

Истината за българите от Поморавието и Понишавието Доц. д-р Александър Гребенаров Книгата на Владимир Русков „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис” (С., 2015) се спира на ярки доказателства, показващи българския характер на областите, разположени по поречието

Панчев, А. Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия

Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия Д-р Антон Панчев   Продължаването на преговорите между Сърбия и Косово за нормализиране на двустранните отношения, което според институциите в Прищина означава взаимно признаване и премахване

Панчев, А. Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония

Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония Д-р Антон Панчев   Срещата между президентите на Косово и Сърбия, Хашим Тачи Александър Вучич, насрочена за 7 септември 2018 г., не се състоя заради отказа на сръбския държавен глава тя

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 8

Телеграма от подполк. Андреев от 16 май 1917 г. за движението на сръбска разбойническа чета към с. Божица след опожаряването на Босилеград ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 267.  По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 7

Телеграма от подполк. Андреев от 16 май 1917 г. за завземането на Босилеград от рота, изпратена от Кюстендил, и сведения за състоянието на града след опожаряването му от сръбска чета ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 265.  По:

Top