Категория: Изследвания

Georgiev, G. N. The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) ideology, politics, revolution

The Bulgarian national liberation movement in Macedonia (1893–1912) ideology, politics, revolution Sen. Asst. Prof. Georgi N. Georgiev, PhD The Kresna-Razlog Uprising 1878–1879 and the Unification of the “Two Bulgarias” in 1885 were the two highlights along the journey on which

Георгиев, Г. Н. Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция

Българското националноосвободително движение в Македония (1893–1912) – идеология, политика, революция Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев Кресненско-Разложкото въстание 1878–1879 г. и Съединението на „Двете Българии“ 1885 г. са ключовите жалони на пътя, по който общобългарското революционно движение навлиза от епохата

Георгиев, Г. Н. Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на действащата армия през Първата световна война

Геоикономически перспективи на България според стопански експерти при Щаба на действащата армия през Първата световна война* Гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев   Когато говорим, пишем, четем и, разбира се, мислим за Ньойския договор от 1919 г., неизменно на първи

Поппетров, Н. Македония в българската литература (1878–1989)

Из „Македония в българската литература (1878–1989)“ [*] Николай Поппетров   Темата за Македония навлиза трайно в българската литература след формирането на самостоятелната българска държавност, времето, от което, с известна условност, може да се определи началото на българския национален въпрос. От

Гребенаров, Ал. Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919)

Парижката мирна конференция и „смъртникът“ от Ньой (1919) Доц. д-р Александър Гребенаров На 27 септември 1919 г. 2 ч. и 15 мин. следобед на софийската жп гара пристига влакът, с който пътува българската делегация от Париж. В специален заключен фургон

Top