Категория: Изследвания

Панчев, А. Р Косово – нови малцинства и териториални проблеми с Черна гора

Р Косово – нови малцинства и териториални проблеми с Черна гора  Д-р Антон Панчев Република Косово може да увеличи броя на официално признатите етнически общности в страната. Черногорската и хърватската общност очакват конституционните реформи в Косово, за да получат статута

Панчев, А. Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия

Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия Д-р Антон Панчев   Продължаването на преговорите между Сърбия и Косово за нормализиране на двустранните отношения, което според институциите в Прищина означава взаимно признаване и премахване

Панчев, А. Признаване на българска общност в Република Косово

Признаване на българска общност в Република Косово д-р Антон Панчев            След няколкомесечна политическа активност от страна на българските институции и особено от страна на български евродепутати и на сдружения на българи от Косово, в края на месец май 2018

Панчев, А. Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония

Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония Д-р Антон Панчев   Срещата между президентите на Косово и Сърбия, Хашим Тачи Александър Вучич, насрочена за 7 септември 2018 г., не се състоя заради отказа на сръбския държавен глава тя

Панчев, А. Косово – етнодемография. Законодателство в областта на правата на малцинствата

Косово – етнодемография. Законодателство в областта на правата на малцинствата Д-р Антон Панчев   Въпреки количествената доминация на албанския етнос, Република Косово се изгражда като мултиетническо общество[1], а не като национална държава, което води до особен статут на отделните етнически

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания Доц. д-р Веселка Тончева От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод,

Антонова, Л. Езикът на българите в Косово

 Из „Езикът на българите в Косово“   Проф. д-р Лучия Антонова-Василева   Според сръбските езиковеди славянските диалекти в Южно Косово – Призренско – принадлежат към сръбския език. Младенович ги определя като два типа – южнометохийски (подримски, джаковачки, подгорски, сиринички, призренски

Top