Категория: Изследвания

Георгиев, Г. Понятието „Западни Балкани“ между история и геополитика

ПОНЯТИЕТО „ЗАПАДНИ БАЛКАНИ“ МЕЖДУ ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА* Георги Н. Георгиев** THE CONCEPT OF „WESTERN BALKANS“ BETWEEN HISTORY AND GEOPOLITICS Georgi N. Georgiev The study is based on a conceptual diplomatic document from the archives of Austria-Hungary. It is an extensive

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой.

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Съст. В. Милачков, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-73-4. АЛБУМ „БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ XIX–XXI В.”/АLBUM “BULGARIANS IN

Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София.

  Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София. София, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, 2023. ISBN 978-954-2903-76-5. Издава се със съдействието на

Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав

  Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023, 880 стр., ISBN 978-954-2903-75-8. Книгата се издава в изпълнение на проект на Института за исторически изследвания

Панчев, А. Р Косово – нови малцинства и териториални проблеми с Черна гора

Р Косово – нови малцинства и териториални проблеми с Черна гора  Д-р Антон Панчев Република Косово може да увеличи броя на официално признатите етнически общности в страната. Черногорската и хърватската общност очакват конституционните реформи в Косово, за да получат статута

Панчев, А. Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия

Процесите в Косово и тяхното отражение върху Република Македония. Преговорите между Косово и Сърбия Д-р Антон Панчев   Продължаването на преговорите между Сърбия и Косово за нормализиране на двустранните отношения, което според институциите в Прищина означава взаимно признаване и премахване

Панчев, А. Признаване на българска общност в Република Косово

Признаване на българска общност в Република Косово д-р Антон Панчев            След няколкомесечна политическа активност от страна на българските институции и особено от страна на български евродепутати и на сдружения на българи от Косово, в края на месец май 2018

Панчев, А. Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония

Преговорите Косово – Сърбия и отражението върху Република Македония Д-р Антон Панчев   Срещата между президентите на Косово и Сърбия, Хашим Тачи Александър Вучич, насрочена за 7 септември 2018 г., не се състоя заради отказа на сръбския държавен глава тя

Панчев, А. Косово – етнодемография. Законодателство в областта на правата на малцинствата

Косово – етнодемография. Законодателство в областта на правата на малцинствата Д-р Антон Панчев   Въпреки количествената доминация на албанския етнос, Република Косово се изгражда като мултиетническо общество[1], а не като национална държава, което води до особен статут на отделните етнически

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания Доц. д-р Веселка Тончева От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод,

Top