Цветков, Парашкев

Парашкев (Параскев) Тодоракев Цветков (Пролетин) (20 май 1975, Плевен – 21 май 1903, с. Могила, Битолско)

Преподавател по музика и революционер, войвода на ВМОРО. Учи в родния си град и София. До 1897 г. работи като учител, след което следва философия в Прага. По-късно завършва с отличен успех консерватория в Дрезден. Завръща се в родния си град и става учител по музика в Плевенската гимназия. Включва се активно в обществения живот на града. Диригент е на Плевенския хор и струнен оркестър, редактор на вестник „Нова струя“. След забрана да учителства в България заминава за Македония през 1902 г. и става учител в Битолската гимназия. Включва се във ВМОРО още същата година и става районен войвода на организацията. На Смилевския конгрес е делегат на битолския район и секретар на конгреса. Член е и на Горското началство в Смилевския район. Четата му от 20 души заминава за Битолско, за да подготви предстоящото въстание. На 20 май 1903 г. тя пристига в село Могила и на следващата сутрин е обградена от турски аскер. В престрелката Парашкев Цветков е ранен и за да не попадне в плен, се самоубива.