Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 6

№ 44

При посрещане на невестата в дома на момчето

Добре дойде, здрава дошла, ай наша невесто,

со твоите мили братя, ай наша невесто,

со твоето милосвойе, ай наша невесто!

Добре дойде, здрав ни дошъл, ори мушчулджия37,

аль зедовте, зедовте убава невеста?

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 19.07.2012 г., зап. В. Тончева.

37 Побратим.

№ 45

При посрещане на невестата в дома на момчето

Добре ни идет лепоно невестулье,

що не сайдисале вреднине приятели,

вредни приятели со дашурия своршени.

Насиба Сулько, с. Койовци, 13.07.2012 г., зап. В Тончева.

№ 46

При посрещане на невестата в дома на момчето

Добре ми идет невеста, мори, со добра нога в кукява.

Аку си арна невеста, мори, арните люди кя наиш.

Аку си люта невеста, мори, ище по-люти кя наиш.

Разия Кочи, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 47

При посрещане на невестата в дома на момчето

Добре ни дошла, невеста ле,

со добра нога в кукява.

Да ти се живи братяна, ори невесто.

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

 

 

Текстов вариант Добре ни дошла невеста

со добра нога в кукява.

Лична ни стала до века, ори невесто,

да си лепа мльогу дур да си жива,

че ни я оличи кукява.

Лична ни стала, ори невесто,

що ни го оличи зетчево.

Да са ти се живи братяна, ори невеста.

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 48

При посрещане на невестата в дома на момчето

Триста сватои пущивме, мори,

триста и еден чакаме,

невеста да йе с горнина, мори, кадия да я кладиме.

Насиба Сулько, с. Койовци, 13.07.2012 г., зап. В Тончева.

 

№ 49

При посрещане на невестата в дома на момчето

Триста сватои пущаме, триста и йеден чакаме. Триста и йеден чакаме, згорнина ести момия

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 50

При посрещане на невестата в дома на момчето

Аир ти чинал бабай ти,  йори Момийе,

що ни я олична кукява, йо мори Момийе, лична овдела до века, мори Момийе,

со све бабай ти зайедно, севдо голема,

ни го зарадва детево, моро Момийе,

радостна йодела до века, севдо големо.

После го пеят и ове:

Разшири се – му велят на бабай му демек – на местото черкиното ти. Подзбери се – му велят на свекорот – да ти сенит снаа ти.

На девери ке му велит со име: Подсбери се, да ти сенит снаа ти. (изговорено).

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

 

№ 51

При посрещане на невестата в дома на момчето

Роса роси Ворбанушка земя,

да ни го нароси лепоно невестуле,

що ни идет от многу надалеко,

що ни состанее деещи, деещи,

ми изгоре за студена вода,

тамо немат вода, вода да се напиет,

купило дете стребрени гюмои,

да ги напиет вернине приятели.

Зоня Муча, с. Големо Острени, 07.08.2012 г., зап. В. Тончева.