Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 4

№ 23

На „бричене“

Бербера зета бричеше

кума му коса береше.

Своето паре фоляше

се радваше…

Айрия Сафетица, р. 1953 г. в с. Кленье, обр. 8 кл., земеделие; с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 24

На „бричене“

Бербера зета бричейе,

кума му коса береше.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 25

На „бричене“

О море, кумче грагянче,

бричи юбаво зетчево,

бричи юбаво зетчено,

да ни го бендисат Момия22.

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

22 Името на момичето.

№ 26

На „бричене“

Бричи се, зету, бричи се,

убаво зетче д’излезиш,

да не речет – бриче немале,

да не речет – тие не знаеле.

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева

 

№ 27

На „бричене“ (сюнет)23

Тупа, тупа, бербелия, оре Генти24 синетлия,

оре Генти синетлия, на берберон лесна рока,

на берберон лесна рока твойон бабай голем пефкез25, твойон бабай голем пефкез, голем пефкез илядарки.

Найфия Канджа, с. Требища, 16.07.2012 г., зап. В. Тончева.

23 Песните на „бричене“ на сватба и сюнет са с еднакво музикално и текстово съдържание. За изпълнителите те са обредни и общи и за двата ритуала. Текстът е свързан със съответния обред.

24 Името на детето.

25 Подарък.

В.Тончева-сватбени-песни-Голо-Бърдо-Албания2-17-18