Каранов, Ефрем

Ефрем Цветков Каранов (28 ян. 1852, Кратово – 6 дек. 1927, Кюстендил)

Просветен деец, историк, етнограф, преводач, общественик, деец на македонското освободително движение. Учи в Цариград. Завършва гимназия в Одеса и славянска филология в Новорусийския одески университет. Учител в Щип, Кюстендил, Самоков (в Духовната семинария) и София. Един от учредителите и първи председател на Македонското дружество в Кюстендил (1895–1896). Участва в организирането на Четническата акция на ВМОК (1895). Поддържа връзки с Трайко Китанчев, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, както и с Марин Дринов, Константин Иречек, Иван Шишманов, Йордан Иванов, Емануил Попдимитров, Йордан Закариев и др. Записва и публикува над 240 народни песни от Кратово, превежда стихове от полски и руски език, обнародва „Паметници от Кратово“ (1896), „История на Сърбия“ (1897), очерци. Оставя ценни спомени, които са издадени през 1979 г.  Награден е с орден „За граждански заслуги“ V степен (1892).