Дорев, Панчо

Панчо Василев Дорев (25. февр. 1878, с. Пътеле, Леринско – 28 дек. 1938, София)

Историк, юрист, дипломат. Завършва гимназия в Битоля и право в Цариград, специализира право във Виена (1904–1907). Адвокат (1903), гимназиален учител в Битоля (1904). След Младотурската революция 1908 г. е избран от Битоля за депутат в турския парламент (до 1912). Мирски съветник в Българската екзархия (1909–1911). Редактор на в. „Светлина“ в Солун (1912). Легационен съветник в Цариград (1912–1914) и Лондон (1921). Генерален консул в Будапеща (1914–1916) и Александрия (1922–1923). Дипломатически чиновник в българските легации в Лондон и Виена. Пълномощен министър в Прага (1932–1934). Публикува два тома „Документи из турските държавни архиви. 1564–1909” и „Външната политика и причини на нашите катастрофи. Спомени, факти, документи. Македонският и тракийският въпрос.” (1924).