Матов, Димитър

Димитър Христов Матов (15 май 1864, Велес –      15 септ. 1896, Дрезден)

Езиковед, фолклорист и ет­нограф. Завършва висше образование в Харков с научна титла „кандидат“, специализира при В. Ягич във Виена и в Лайпциг. Участва в Студентския легион в защита на Съединението (1885). Учи­телства в Солунската мъжка гимназия (1889–1890), а от 1892 г. е учител в София и преподавател по славянска етнография във Висшето училище. Член е на ВМОК (1895). Един от създателите на „Книжици за прочит“, печата в „Български преглед“ и в други списания у нас и в чужбина. Трудовете му, главно в областта на езикознанието, свързани с Македонския въ­прос, се отличават със солидна аргументация, тъй като използва най-съвременни постижения и методиката на сравнителната славянска лингвистика, на етнографията и историята, прибавяйки официални статистически дан­ни. Според него теориите, че „македонците са сърби“, трябва непрекъснато да бъдат опровергавани, тъй като най-авторитетни учени – етнографи, филолози и историци, доказват, че „славяните в Македония принадлежат към българското племе“.