Категория: Извори

Антонова-Василева, Л. Примери от лексиката на българските говори в Призренско, Република Косово и в Северна Албания като източник на сведения за езиковата история на региона

ПРИМЕРИ ОТ ЛЕКСИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В ПРИЗРЕНСКО, РЕПУБЛИКА КОСОВО И В СЕВЕРНА АЛБАНИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЗИКОВАТА ИСТОРИЯ НА РЕГИОНА* Лучия Антонова–Василева** EXAMPLES FROM THE VOCABULARY OF THE BULGARIAN DIALECTS SPOKEN IN PRIZREN, THE REPUBLIC OF KOSOVO

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I.

Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Извори. Т. I. Съст. Г. Н. Георгиев, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-74-1. Издава се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод, Рестелица, Зли поток, Радеша и Крушево (които днес са в косовската част на областта Гора) (Лутовац 1955: 14).

Top