Категория: Изследвания

Тончева, В. Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г.

Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г. Доц. д-р Веселка Тончева В различни публикации в периода 1873–1940 г. могат да се проследят различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания Доц. д-р Веселка Тончева От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод,

Панчев, А. Албания – етнодемография. Законодателство в областта на  правата на малцинствата

             Албания – етнодемография. Законодателство в областта                                             на  правата на малцинствата                                                                                                              Д-р Антон Панчев Албания се обявява за единна и неделима държава в своята Конституция1, като в нея са посочени и основните права на малцинствата. Различните етнически

Панчев А. Албански документ от 1941 г. за българския характер на село Кленье, Голо бърдо, Република Албания

            Албански документ от 1941 г. за българския характер на                                            село Кленье, Голо бърдо, Република Албания                                                                                                          Д-р Антон Панчев   През 2016 г. в град Скопие, Република Македония, е публикуван Том 4 от поредицата сборници

Антонова, Л. Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)

Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (Р Албания)                                                                Доц. д-р Лучия Антонова-Василева   „…по частен ред с радост узнах, че многоуважаемият проф. Андре Мазон… е бил в селото Бобощица… С нетърпение ще чакаме проф. Мазон да публикува намерените

Top