Категория: Изследвания

Георгиев, Г. Понятието „Западни Балкани“ между история и геополитика

ПОНЯТИЕТО „ЗАПАДНИ БАЛКАНИ“ МЕЖДУ ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА* Георги Н. Георгиев** THE CONCEPT OF „WESTERN BALKANS“ BETWEEN HISTORY AND GEOPOLITICS Georgi N. Georgiev The study is based on a conceptual diplomatic document from the archives of Austria-Hungary. It is an extensive

Бобев, Б. Сънародниците ни в Албания: забравени във времето на социализма. Обратът от 90-те години на ХХ век.

СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В АЛБАНИЯ: ЗАБРАВЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА. ОБРАТЪТ ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК* Боби Бобев** OUR COMPATRIOTS IN ALBANIA: FORGOTTEN DURING THE TIME OF SOCIALISM. THE TURN IN THE 1990S Bobby Bobev The text of the article

Панчев, А. Обвиненията във „фашизъм” като ключов елемент от идеологията и стратегията на Скопие: българско-албански паралели. – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София.

ОБВИНЕНИЯТА ВЪВ „ФАШИЗЪМ“ КАТО КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ОТ ИДЕОЛОГИЯТА И СТРАТЕГИЯТА НА СКОПИЕ: БЪЛГАРО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ* Антон Панчев* THE ACCUSATIONS IN “FASCISM” AS A KEY ELEMENT IN THE SKOPJE IDEOLOGY AND STRATEGY: BULGARIAN-ALBANIAN PARALLELS Anton Panchev The text examines the false accusations

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой.

Албум – Българите в Западните Балкани 100 години преди и след Ньой. Съст. В. Милачков, Н. Войнова. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023. ISBN 978-954-2903-73-4. АЛБУМ „БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ XIX–XXI В.”/АLBUM “BULGARIANS IN

Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София.

  Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (30 ноември 2022 г.), проведени в София. София, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките, 2023. ISBN 978-954-2903-76-5. Издава се със съдействието на

Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав

  Стойчева, Ст. Българското свещеничество в Македония (1904–1912): социални характеристики и поименен състав. Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките. София, 2023, 880 стр., ISBN 978-954-2903-75-8. Книгата се издава в изпълнение на проект на Института за исторически изследвания

Тончева, В. Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г.

Селата в областта Голо Бърдо, Албания – демографски бележки от периода 1873–1940 г. Доц. д-р Веселка Тончева В различни публикации в периода 1873–1940 г. могат да се проследят различните варианти в числеността, както и в записването на имената на голобърдските

Тончева, В. Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания

Трудова мобилност (овчарство, гурбети и печалбарство) и миграции на гораните в Косово и Албания Доц. д-р Веселка Тончева От редица документи е видно, че овчарството в Гора е развито още в Средните векове – като пример се посочват селата Брод,

Панчев, А. Албания – етнодемография. Законодателство в областта на  правата на малцинствата

             Албания – етнодемография. Законодателство в областта                                             на  правата на малцинствата                                                                                                              Д-р Антон Панчев Албания се обявява за единна и неделима държава в своята Конституция1, като в нея са посочени и основните права на малцинствата. Различните етнически

Панчев А. Албански документ от 1941 г. за българския характер на село Кленье, Голо бърдо, Република Албания

            Албански документ от 1941 г. за българския характер на                                            село Кленье, Голо бърдо, Република Албания                                                                                                          Д-р Антон Панчев   През 2016 г. в град Скопие, Република Македония, е публикуван Том 4 от поредицата сборници

Top