Батанджиев, Христо

Батанджиев, Христо Иванов (неизв., Гумендже, Ениджевардарско – 18  юни 1913)

Деец на националноосвободителното движение, основоположник на ВМОРО и член на нейния първи Централен комитет. Учител в Солунската гимназия (1888–1911) и същевременно изпълнява длъжността секретар на Българската църковно-училищна община в града. През 1908 г. е сред учредителите на Съюза на българските конституционни клубове. След започване на Междусъюзническата война е арестуван от гръцките власти и на път от Солун за о. Трикери е хвърлен в морето.