Аврамов, Стефан

Стефан Николов Аврамов (20 юни 1884, Чирпан – 28 септ. 1953, София)

Завършва гимназия в Чирпан и става учител. През 1902 година е назначен за учител във Велешко с посредничеството на Пейо Яворов и Гоце Делчев. Член е на ВМОРО от 1902 г. и отначало изпълнява куриерски задачи. Участва в Илинденско-преображенското въстание в четата на Георги Сугарев. Учител в Охридско, Битолско и др. (1903–1907), публицист и журналист. Участва в борбата срещу сръбската и гръцката въоръжена пропаганда. През 1921 г. влиза в ръководството на Илинденската организация и публикува десетки статии в списание „Илюстрация Илинден“. През 1929 г. публикува своя труд „Революционни борби в Азот (Велешко) и Поречието“, в който се съдържат авторски сведения за етническия произход, поминъка, църковно-училищните и революционните борби на местното населе­ние, за географското разположение на региона и пр. Отпечатан е като книга Десета в поредицата на Македонския научен институт „Материали за историята на македон­ското освободително движение“. Подпомага с редакторска дейност публикуването на „Алманах Македония“ (1931). Ст. Аврамов е последният председател на Илинденската организация (1944–1947).