Категория: Националноосвободително движение

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 8

Телеграма от подполк. Андреев от 16 май 1917 г. за движението на сръбска разбойническа чета към с. Божица след опожаряването на Босилеград ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 267.  По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 7

Телеграма от подполк. Андреев от 16 май 1917 г. за завземането на Босилеград от рота, изпратена от Кюстендил, и сведения за състоянието на града след опожаряването му от сръбска чета ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 265.  По:

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 6

Телеграма от генерал-майор Ценов, началник на 1-ва Софийска девизионна област, от 16 май 1917 г. със заповед за преследването на сръбска чета, преминала в Босилеградско, Трънско и Сурдулишка околия ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 264. По: Джонев,

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 5

Заповед на ген. Брадистоилов от 16 май  1917 г. за вземане на мерки срещу появата на сръбска чета в Босилеград ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 262. По: Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. В.

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 4

Телеграма от поручик Николов от 18 май 1917 г. до Министерството на войната за действията на военни формирования от Радомир и Брезник и опожаряването на с. Божица от сръбска разбойническа чета ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 260.

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 3

Телеграма от майор Авджиев от 17 май 1917 г. за пристигането на военни формирования от Радомир и Брезник за противодействие срещу разбойническа сръбска чета, тероризирала населението в с. Топли дол ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 260. По:

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 2

Заповед на ген. Брадистилов от 16 май 1917 г. за противодействие с военни формирования от Брезник и Радомир срещу сръбска чета, нападнала Босилеград и с. Райчиловци, и за въоръжаване на местното население ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л.

Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Документи. Част 1

Съобщение от канцеларията на Министерството на войната до Военната канцелария на Н. В. Царя от 18 май 1917 г. за появата на сръбски разбойнически чети и въоръжаване на населението ЦДА, ф. 3К, оп. 5, а.е. 25, л. 255. По: Джонев,

Top