Категория: Стопанство

Никифорова, С. Титова Югославия и търговските контакти с България (1944 – 1953 г.). – В: Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой). Сборник с доклади от научна конференция (9 ноември 2020 г.) и национална кръгла маса (20 ноември 2022 г.), проведени в София

ТИТОВА ЮГОСЛАВИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ КОНТАКТИ С БЪЛГАРИЯ (1944 – 1953 г.)* Сия Никифорова** TITO’S YUGOSLAVIA AND TRADE RELATIONSHIPS WITH BULGARIA (1944 – 1953) Sia Nikiforova The article presents the trade relationships between Bulgaria and newly founded Communist Yugoslavia during the

Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане…

Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане за отпускане помощи за българи-бежанци от Битолска и Скопска области[1] София, 28 октомври 1943 г. На основание чл. 9 от Закона за подпомагане при

Top