Категория: Стопанство

Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане…

Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане за отпускане помощи за българи-бежанци от Битолска и Скопска области[1] София, 28 октомври 1943 г. На основание чл. 9 от Закона за подпомагане при

Top