Категория: Етнодемография

Антонова-Василева, Л. Примери от лексиката на българските говори в Призренско, Република Косово и в Северна Албания като източник на сведения за езиковата история на региона

ПРИМЕРИ ОТ ЛЕКСИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В ПРИЗРЕНСКО, РЕПУБЛИКА КОСОВО И В СЕВЕРНА АЛБАНИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЗИКОВАТА ИСТОРИЯ НА РЕГИОНА* Лучия Антонова–Василева** EXAMPLES FROM THE VOCABULARY OF THE BULGARIAN DIALECTS SPOKEN IN PRIZREN, THE REPUBLIC OF KOSOVO

Top