Контакти

Институт за исторически изследвания

бул. „Шипченски проход“, № 52, бл 17,ет. 2,  1113 София

info@westbalkans.org