Категория: Просвета и култура

Слово на св. Кирила и Методия, изречено от Кузмана Шапкарев в Кукуш на 1866

„Приидите чяда и послушяйте мене, приидите вси боящии ся Господа и повем вам, яко да познает род их, синове родящии ся и людие зиждамии възхваляте Господа.”   Така викат святий пророк и цар Давид, така и ние днес като сме

Описание

  Кукуш, 7 житара 1870 Мутлово е днес най-достозабележителното село в тая кааза относително до народните ни работи. Отстоит 2 ½ часа на из[ток] от Кукуш и имат 120–130 домове всите български с църква и училище български. Мутловяне най-здраво се

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета…

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета в Габрово, Ямбол, Панагюрище, Сoпот, Велес и други места 1.VI.1860 г. 3а чествузането празника на св. Кирил и Методий в България отвсякъде достигат сведения. В Гaброво,

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски…

Писмо от жителите на град Струга до Иларион Макариополски[1] (Цариград) за изпратените им от Русия черковни одежди и успеха на българскота културно-nросветно дело XI. 1859 г. Мие, покорно долоподписаните болгари, жители от Струга, окружия Окридскога, со големо благодарение прияхме изпратените

№ 12. Кукуш, 5 Декемврия

Вий отдавна не сте имали писма от тоя градец[1], който преди няколко време направи толкоз голямо вълнение за религиозното си управление. Днес аз ви пиша и надявам се, че няма да ми откажете стълповете на почетният си лист за малкото

Top