Категория: Националноосвободително движение

Ковачев, Йосиф

Йосиф Антонов Ковачев (14 ян. 1839, Щип – 31 окт. 1898) Български учен и педагог, политик и държавник, действителен член на Българското книжовно дружество (дн. БАН).  Първоначално учи в Щип, после заминава за Белград и завършва с отличие. Продължава образованието

Top