Категория: Език и диалекти

Язикословие

  Кукуш, 15 юния 1870 (Цървеника)   Немало време поминало веке откак е възникнала новата българска писменост. Оттога и до днес все по нещо се пишет на новата книжнина. Ако разгледат человек внимателно книжките, що са се издали и издават

Top