Категория: Традиционна култура

Тончева, В. Гергьовден в с. Стеблево (обл. Голо Бърдо, Албания) – традиционна обредност и съвременна празничност

Гюргевден (Св. Георги Победоносец, 06.05., Гергьовден) е сред най-значимите празници за българите в областта Голо Бърдо – празнува се и от християни, и от мюсюлмани. В селата, чиито селищни храмове носят името на св. Георги се прави общоселски празник, посещаван

Тончева, В. Традиционното женско облекло от областта Голо Бърдо, Албания

Традиционната женска носия на българите от областта Голо Бърдо, Албания, наричана „рýво“, е съхранена до днес – тя е един от знаците на етническата, но и на локалната идентичност на общността. Това се отнася както за селата в планинската област

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 1

№ 1 На годеж Ори невесто топена[1], за Филяна[2]чувана[3], за Филяна свършена[4]. Мина Лимани (Незирица), р. 1920 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие; с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.   № 2 На „засевлок“ [5], пее се на

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 7

№ 52 Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ Запали киска борина, ори невесто, да не ти влезна в темнина, ори невесто, да не ти стопа герданот, ори невесто, да не ти мена челите,

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 6

№ 44 При посрещане на невестата в дома на момчето Добре дойде, здрава дошла, ай наша невесто, со твоите мили братя, ай наша невесто, со твоето милосвойе, ай наша невесто! Добре дойде, здрав ни дошъл, ори мушчулджия37, аль зедовте, зедовте

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 5

№ 28 Когато тръгват за невестата Роса роси, да нароси нашиве сватои, що кя одет, що кя одет, мльогу надалеко. Да донесет, да донесет лепо невестуле. Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева  № 29 Когато тръгват за

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 4

№ 23 На „бричене“ Бербера зета бричеше кума му коса береше. Своето паре фоляше се радваше… Айрия Сафетица, р. 1953 г. в с. Кленье, обр. 8 кл., земеделие; с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева. № 24 На „бричене“ Бербера

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 3

№ 16 На кумството – алвата Кумице, мори, лисице, мори, убаво сей го брашноно, убаво сей го брашноно, мори, да се погоди кумствоно, да се погоди кумството, мори, далеку кя го пущаме, далеко кя го пущаме, мори, далеку в Бурель[1]

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 2

№ 9 На житото Арно ми било, радост ми чинало. /2 Айде да месиме белине погачи. … женала…Сузана оможиле. Жени пеят „на житото“ (сватба); с. Големо Острени, 09.08.2012 г., зап. В. Тончева.   № 10 На житото Айде, ори Сузане,

Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 1

№ 1 На годеж Ори невесто топена[1], за Филяна[2]чувана[3], за Филяна свършена[4]. Мина Лимани (Незирица), р. 1920 г. в с. Лешничани, без обр., земеделие; с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева. № 2 На „засевлок“ [5], пее се на кумицата

Top