Сватбени песни на българите от областта Голо Бърдо, Албания. Част 7

№ 52

Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ

Запали киска борина, ори невесто,

да не ти влезна в темнина, ори невесто,

да не ти стопа герданот, ори невесто,

да не ти мена челите, ори невесто,

да не изтура моите, ори невесто.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 19.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 53

Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ

Затвори киска борина, ори невесто,

що ни го зеде детено, ори невесто,

майка то що го гледала, ори невесто.

Насиба Сулько, с. Койовци, 13.07.2012 г., зап. В Тончева. 

Текстов вариант

Затвори киска от борина, ори невесто,

що ни го зеде детено, ори невесто,

що ни затвори врата, ори невесто,

сме го растиле големо, ти да ни го земаш…

 

Текстов вариант

Не ти то пущаме детено, ори невесто,

су го растила големо, ори невесто,

аль ти кя не повеляш, ори невесто…

Насиба Сулько, с. Койовци, 13.07.2012 г., зап. В Тончева.

№ 54

Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ

Оре месечинче, войниче, мори, войниче,

не угреювай вечеру, мори, вечеру.

Детето не ни е вечерано, мори, вечерано, пустил коните в ливада, мори, в ливада, пустил девойка по ними, мори, по ними.

Тая ошла, заспала, мори, заспала,

под оня црвен тръндафиль, мори, тръндафиль.

Фития Толя, мах. На камен, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 55

Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ

Отвори ми я вратата, ори…290,

чакат майка ти зад врата, ори… чакат татко ти зад врата, ори…

що не отвораш вратата, ори…

да не те измома…291, ори…

Фития Толя, мах. На камен, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 56

Пред вратата когато момчето вече е влязло при невестата за първата брачна нощ

Како се топит снегои,

така се топит Момия.

Како се топит топка снегова,

така се топит Момия.

Не върти се со плещите, върти му се со ликото.

Не страми се Момийе,

легни си на десна страна…

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 57

Девойче бело цървено, леле,

що ти е бело гърлото.

Що ти е бело гърлото, леле,

како на фильджан пишано?

Како на фильджан пишано, леле, фильджанот полн со ракия.

Фильджанон полн со ракия, леле,

дай ми го да се напия.

Дай ми го да се напия, леле,

да пия, да се юпия.

Да пия да се юпия, леле,

на скутот да ти заспия.

На скутот да ти заспия, леле,

со риза да ме покриеш.

По да ме покриеш, леле,

со бела риза кенарна.

Со бела риза кенарна, леле,

веков ти ковчег чувана.

Найфия Канджа, с. Требища, 16.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 58

Девойче бело и цървено, лелей,

що ти йе бело горлоно /2

како на фильджан пишано.

Како на фильджан пишано, леле,

тури, девойко, да пия,

Да пия, да се йопия, леле,

на скутон да ти заспия.

Та скутон да ти заспия, леле,

со чевре да ме покриеш.

Со чевре38 да ме покриеш, леле,

да юмра, да ме не жалиш.

Разия Кочи, с. Лешничани, 13.07.2012 г., зап. В. Тончева.

38 Везаница, везан плат.

№ 59

Девойче белой цървено,

що ти е бело гърлото,

що ти е бело гърлото,

како на финджан пишано,

како на финджан пишано, финджанот пон с ракия, финджанот пон с ракия,

тури им да се напият.

Нада Шатрай, р. 1940 г. в с. Пасинки, обр. основно, земеделие; с. Пасинки, 11.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 60

Девойче белой цървено, леле,

како на фильджан писано.

Фильджанот твой со ракия,

дай ми го, да се опия,

дай ми го, да се опия, леле,

да умра, да не ме жалиш /2

со шамлия да ме покриеш.

 

Байрам Бузиов, р. 1931 г. в с. Кленье, обр. основно, работил в Културния дом в с. Кленье; гр. Дуръс, 03.04.2008 г., зап. В. Тончева.

 

№ 61

О вино пия, бре, вино пия, вино ем ракия, леле, леле,

вино ем ракия.

О на виноно, бре, на виноно, мошне сум мераклия, леле, леле, мошне сум мераклия.

А на ракия, бре, на ракия, млогу съм мераклия, леле, леле, млогу сум мераклия.

Шерка Бала, В. Б., с. Требища, 15.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 62

– Вино пие, вино пие, вино ем ракия, леле, леле,

вино ем ракия,

ой на ракия, бре, на ракия, много мераклия, леле, леле,

много мераклия,

ой коня ява, леле, коня ява, коня аджамия, леле, леле, коня аджамия.

Ай я го носа, я го носа на студена вода, леле, леле, на студена вода.

Ей той ме носи, той ме носи на момини порти, леле, леле,

на момини порти.

Момините порти, момините порти, бейе затворени, бейе затворени,

ой бейа затворени, много преключени, леле, леле,

много преключени.

Ей не сум пиле, не сум пиле, гора да прилетна, леле, леле,

гора да прилетна.

Ей не сум змия, не сум змия, гора да излеза, леле, леле,

гора да излеза.

Байрам Бузиов, с. Стеблево, 17.06.2007 г., зап. В. Тончева.

№ 63

Кирадживче, ябандживче, /2

оиш идеш на тугина, /2

на тугина во София, /2

даль го виде мойто лудо? /2

-Ори, моме, малкай моме, /2

твойто лудо йе умрено, /2

ми тротило проклетия, /2

да ми даиш бело лико, бело лико, цорни очи.

-Оре лудо аджамия,

-бело лико не го дава,

ке си ода на манастир,

кя си купва цорно руво,

кя се права калугерка,

на живо ке от лудото.

-Ори моме, малай моме,

-то я су твоето лудо.

-Кога и си мойто лудо,

-кажи нишан во кукява?

-Во кукява авлиана,

во авлина чекмеджено шарен ковчег,

во ковчего огледало,

огледало и кован гердан,

кафе и дуван су не пило,

да ти купва кован гердан.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 03.08.2012 г., зап. В. Тончева.

№64

Избистрила бистра вода низ бели каменя,

не бе била бистра вода низ бели каменя,

тук бе била бела мома от голема рода.

Тойе зборвит (мажот), тая му не зборвит.

– Що не збориш, ори моме, що не одговараш?

– Как да зборва, как да одговара, ти си бекяр неженато.

– Аку сом неженато, с тебе сом подсворшена.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 19.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 65

Ар не ти реков, ори девойко, босилек да не садиш /2

кой кя ти го повадит?

Я имам майка, що си ме жали,

тая ке ми го вадит.

Емрия Каса, с. Кленье, 18.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№66

Ори карафиле, ори тръндафиле…

Група жени и Самие Курти, р. 1947 г. в с. Големо Острени, обр. 8 клас, омъжена в с. Оржаново, магазинерка; с. Оржаново, 12.07.2012 г., зап. В. Тончева.

№ 67

Отфурале два голаби,

два голаби, три пауни, изклюкале пшеницине,

ток се чудет Агушовци38,

со шо кя месет погачине,

со шо ке чекает приятели.

Мирветка Агуши, с. Стеблево, 19.07.2012 г., зап. В. Тончева.

38 Родът на момчето, който ще взема момичето.