Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета…

Дописка до в. ,,Србски дневник“ за празнуването на деня на българската и славянската просвета в Габрово, Ямбол, Панагюрище, Сoпот, Велес и други места

1.VI.1860 г.

3а чествузането празника на св. Кирил и Методий в България отвсякъде достигат сведения. В Гaброво, Ямбол, Панагюрище, Сопот, Велес и в много други големи градове е имало празненства за прослава и чест на всички български просветители и книжовници. Тези празненства показват дълбокото чувство, което българите имат спрямо своята народност и стремеж към просвета; тези празненства ще отворят пътя към народното щастие и тазгодишният празник на св. Кирил и Методий – 11 май — ще остане завинаги записан със златни букви в българската история, защоrо на този ден по-голямата част от българските градове се сепнаха и отхвърлиха от себе си фанариотското господство. Положително в бъдеще този празник ще се чествува с още по-голяпта тържественост. Иначе бих могъл отново да ви съобщя за злоупотребите на фанариотските владици, които грабят, докато още могат. Така се оплакват срещу своите гръцки владици от Битоля, Самоков, Охрид и други места. Особено в Охрид владиката е просто нетърпим. На ако даде Бог, и това ще премине.

 

В. Србски дневник, Нови Сад, бр. 46, 12. VI. 1860 г.; оригиналът е на сърбохърватски.

По: Македония. Сборник от документи и материали. С., 1978, 165–166.