В. „Србски дневник“ съобщава, че българите в Охрид ликуват по повод скъсването с Цариградската патриаршия 9. VII. 1860 г.

От България. 9 юли. Великденските събития в българската църква в Цариград навсякъде са предизвикали повече или по-малко впечатление.

Няма български родолюбец, комуто сърцето да не е затрептяло от радост, като е видял, че българите са се пробудили от дългия и дълбок сън и че искат своя йерархия. В Охрид, старата столица на българските патриарси, българите са били възхитени, като чули за постъпката на цариградските си сънародници. Обаче тамошният фанариот Милетий удари на камък и тъкмо поради това принуди народа още повече да обича българската йерархия и не помагат никакви оплаквания пред битолския валия.

 

В. Србски дневник, Нови Сад, бр. 59, 28. VII. 1860 г.; оригиналът е на сърбохърватски.

По: Македония. Сборник от документи и материали. С., 1978, 166–167.